Αλλαντικά

CECINA DE LEON

11,13

Αλλαντικά

SPIANATA PICCANTE CALABRA

5,16

Αλλαντικά

SPIANATA ROMANA

5,00

Foie Gras - Πατέ

RILLETTES DE CANARD 140 G

7,66
18,95

Foie Gras - Πατέ

FOIE GRAS DE CANARD 135 G

25,81
12,90
22,98
28,23
14,11
24,19

Foie Gras - Πατέ

FOIE GRAS D’OIE TRUFFE 145 G

53,79